Sprzedaż torfu i ziemi ogrodowej

Oferujemy sprzedaż torfu oraz ziemi ogrodowej wraz z transportem na terenie powiatu ostrowskiego jak i całego kraju.

Oferowana przez nas ziemia jest wysokiej jakości, ponieważ jest sortowana i mieszana w innowacyjnym przesiewaczu bębnowym, co nadaje jej niepowtarzalności. Dodatkowo jest wolna od chwastów. 

Oferujemy liczne rodzaje ziemi ogrodowej: kompostową, liściową, darniową, torfową i piasek. Różnią się między sobą właściwościami fizycznymi i chemicznymi, co wiąże się ze zmienną zawartością próchnicy, odczynem (pH) jak i rozmaitymi składnikami mineralnymi.

Ziemia kompostowa to:

kompost przeznaczony do stosowania w uprawach polowych roślin rolniczych, ogrodowych (w tym sadowniczych, warzywnych i ozdobnych) oraz na trawniki.

Ziemia liściowa

to ziemia z przekompostowanych liści drzew i krzewów.

Torf

dzielimy na torf wysoki, który tworzy się przy udziale wody opadowej, jest bardzo kwaśny i ubogi w składniki mineralne. Torf przejściowy, który stosowany jest często jako dodatek do innych ziem ogrodniczych. Torf niski, który powstaje na podłożu nieprzepuszczalnym w zagłębieniach ternu, jest on bardziej zasobny w składniki mineralne i ma wyższe pH.

Ziemia darniowa

to zima, która otrzymujemy przez kompostowanie kilkucentymetrowej darni. Darń jest pozyskiwana z kwaśnej gleby, do której dodajemy nawozów wapiennych w celu uzyskania odczynu obojętnego ziemi.

PIASEK

który można dodać do gleby w celu zwiększenia przepuszczalności podłoża.

KONTAKT

ADRES

ul. Goworowska 1A
07-311 Wąsewo

TELEFON

(+48) 500 700 747

E-MAIL

cat-kop@o2.pl

Zadzwoń teraz