KOPANIE, CZYSZCZENIE i ODMULANIE STAWÓW

Oferujemy Państwu profesjonalne kopanie i odmulanie stawów rekreacyjnych, hodowlanych kąpielowych i innych zbiorników wodnych, a także:

 • równanie i niwelację terenu
 • odmulanie rowów melioracyjnych
 • wyrywanie karp i pni
 • rekultywację kopalni i wysypisk
 • budowa dróg gruntowych
 • prace na trudno dostępnych i podmokłych terenach
 • budowa portów
 • wbijanie larsenów
 • umacnianie skarp
 • prace wydobywcze na kopalniach
 • melioracja rzek i kanałów
 • skarpowanie nasypów
 • załadunek, rozładunek oraz transport materiałów sypkich
 • wykopy pod różnego rodzaju budynki, drogi i inne
 • głębokie wykopy
 • odśnieżanie
 • wymiany gruntu
 • nasypy, podnoszenie terenu
 • sprzedaż z dostawą: piasek, ziemia, żwir, torf itp.
 • renowacja i pogłębianie wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych
 • obudowa i konserwacja rzek, kanałów i rowów

KONTAKT

ADRES

ul. Goworowska 1A
07-311 Wąsewo

TELEFON

(+48) 500 700 747

E-MAIL

cat-kop@o2.pl

Zadzwoń teraz